Во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите, проф. Лили Стојановска (Prof. Lily Stojanovska), професор на Колеџот по биомедицина, Универзитет Викторија, Мелбурн, Австралија, одржа предавање на тема: „Хронични заболувања: која е разликата меѓу половите“.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk