На 19 март 2019 година се одржа предавање на тема: „Културната политика и театарот во Југославија и во Хрватска 1945 – 1955“ („Kulturna politika i kazalište u Jugoslaviji i Hrvatskoj 1945 – 1955“) од проф. д-р Сњежана Бановиќ (Загреб, Република Хрватска). Научниот опус на Сњежана Бановиќ го претстави академик Катица Ќулавкова а модератор на настанот бидеше д-р Јелена Лужина.

Фотографии од настанот: