На 5 јуни во Македонската академија на науките и уметностите се одржа промоција на изданието на МАНУ: „Историските основи на Македонската академија на науките и уметностите“ од Блаже Ристовски.