Македонска академија на науките и уметностите
Истражувачкиот центар за културно наследство
„Цветан Грозданов“ при МАНУ
има чест да ве покани на промоција на изданијата

CORPUS SIGNORUM IMPERII ROMANI
Северна Македонија
Том I/1
Тркалезна скулптура
и
MONUMENTA VI

поздравна реч:
акад. Љупчо Коцарев, претседател на МАНУ

промотори:
акад. Владо Камбовски
акад. Витомир Митевски

Амфитеатар на МАНУ, 26 април 2023 12 ч.

 

Покана

Фотографии од настанот: