Untitled logo

На 6 јули 2017 година, во рамките на манифестацијата Научна и уметничка визита 2017 на МАНУ која се одржува во Куќата на Уранија во Охрид, а во соработка со Филозофското друштво на Македонија се одржа работилница насловена „Културната антропологија и социологија“, на која што акад. Ќулавкова одржа промоција на книгата учебник и студија на д-р Илија Ацевски, професор на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, чијшто наслов е Културна антропологија.

Есејот „Холизмот на антропологијата низ призма на нејзината внатрешна (иманентна) мултидисциплинарност“ од акад. Катица Ќулавкова за промоцијата на книгата на д-р Илија Ацевски може да го погледнете: ТУКА.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk