Untitled logo

На 10 јули 2017 година, во рамките на манифестацијата Научна и уметничка визита 2017 на МАНУ која се одржува во Куќата на Уранија во Охрид, се одржа работилница насловена „Балканските и европските дискурси за естетиката и симбологијата“, на која што акад. Ќулавкова одржа промоција на монографијата на проф. Нано Ружин, Европската идеја и балканските иконографии, Скопје, КаЕлЕС 2016.

Есејот „Иконографската реторика на Балканот и на Европа“ од акад. Катица Ќулавкова за промоцијата на монографијата на проф. Нано Ружин може да ја погледнете: ТУКА.