Untitled logo

На 10 јули 2017 година, во рамките на манифестацијата Научна и уметничка визита 2017 на МАНУ која се одржува во Куќата на Уранија во Охрид, се одржа работилница насловена „Балканските и европските дискурси за естетиката и симбологијата“, на која што акад. Ќулавкова одржа промоција на монографијата на проф. Нано Ружин, Европската идеја и балканските иконографии, Скопје, КаЕлЕС 2016.

Есејот „Иконографската реторика на Балканот и на Европа“ од акад. Катица Ќулавкова за промоцијата на монографијата на проф. Нано Ружин може да ја погледнете: ТУКА.

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk