На 3 февруари 2020 година, делегација на Македонската академија на науката и уметностите, во состав: акад. Љупчо Коцарев, претседател на МАНУ, акад. Газанфер Бајрам, потпретседател на МАНУ, акад. Абдулменаф Беџети и м-р Александра Стојаноска Трпческа, секретар на Секретаријатот на МАНУ, имаше работна средба со д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука, заради зајакнување на меѓусебната соработка во областа на научноистражувачката дејност. На средбата беа разменети мислења за сите актуелни прашања поврзани со научноистражувачката дејност и со останатите сродни дејности.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk