Македонската академија на науките и уметностите има чест да Ве покани на Свечен собир по повод 190 години од раѓањето на Григор С. Прличев.

Собирот ќе се одржи во Свечената сала на МАНУ, на 4 март (среда) 2020 година, во 12 часот.

Програмата за настанот можете да ја погледнете овде.

Фотографиите од настанот можете да ги погледнете овде.

 

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук