Почитувани,

Во Македонската академија на науките и уметностите ќе се одржи третата јавна дискусија за

НАЦРТ – АМАНДМАНИТЕ ЗА ИЗМЕНИ НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Амфитеатар на МАНУ, 7 декември 2018, почеток: 10.00 часот.

Поканата и агендата за јавната дискусија може да ги погледнете: ТУКА.

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук