Објавен е извештајот за макро-драјверите за радикализација и насилен екстремизам во Северна Македонија, подготвен од страна на македонскиот тим при КОННЕКТ. Линк до публикацијата

Објавен е извештајот за државниот пристап во однос на радикализацијата и насилниот екстремизам во Северна Македонија, подготвен од македонскиот тим при КОННЕКТ. Линк до публикацијата