На 15 мај 2018 година во Македонската академија на науките и уметностите се одржа свечено одбележување на 20-годишнината од основањето и работењето на Фондацијата Трифун Костовски.

Фотографии од настанот: