Датум: 12 јуни 2014

Место: Претседателски кабинет, МАНУ

Потпишување Меморандум за соработка меѓу МАНУ и научни инситутции од Република Македонија за научна соработка од областа на општествените и хуманистичките науки.

Меморандумот може да се погледне тука.

Фотограф: Иван Блажев

Фотографии од настанот: