Настанот ќе се одржи на 16 ноември, од 11 часот до 16 часот.

Програма за настанот.