Почитувани,

Македонската академија на науките и уметностите и Македонската православна црква – Охридска архиепископија имаат чест да Ве поканат на

MЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР
200 години Дичо Зограф (1819 – 2019)

17 – 18 октомври 2019 г., Скопје
Амфитеатар, МАНУ

Поканата и програмата за Меѓународниот научен собир може да ги погледнете: ТУКА

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk