На 5 јуни 2018 година, во организација на Македонската академија на науките и уметностите и Асоцијацијата за култура ИКОН, во Изложбениот салон на МАНУ, се отвори на Изложбата:

ИЛИЈА АЏИЕВСКИ – слики, скулптури, графики