На Изборното собрание на АНУБиХ одржано на 20 декември 2022 год., акад. Газанфер Бајрам е избран за странски член на оваа институција. Како што стои во образложението, избран е поради неговите уметнички дострели и развитокот на уметноста во Босна и Херцеговина. Промоцијата на новоизбраните членови се одржа на 27 април 2023 год. во Сараево.
Фотографии од настанот: