Во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при Македонската академија на науките и уметностите се одржаа две предавања во рамките на месечните лингвистички средби: Корпус на дигиталниот речник на македонскиот јазик од Шинаси Деребеј, САМ 97, Берлин, Германија и Дигитализација и авторски права од проф. д-р Ѓорѓи Филипов, Berin International, Виена, Австрија.

Фотографии од настанот: