Во организација на Истражувачкиот центар за компјутерски науки  и информатички технологии при Македонската академија на науките и уметностите, проф. д-р Ард Луи, раководител на Катедрата по теоретска физика на Оксфордскиот универзитет, одржа предавање на тема: Дали може симетријата спонтано да настане од алгоритамската природа на еволуцијата?

 

Фотографии од настанот: