На 28 февруари и 1 март 2019 година се одржа дводневен симпозиум во рамките на иницијатива COST Action no. CA17118 Action Title: Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer.

Поканата и агендата за настанот може да ги погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk