Омажот за Ѓорѓи Чупона можете да го прочитате тука.