Во организација на Mакедонската академија на науките и уметностите и Фондацијата „Трифун Костовски“ свечено беше одбележан Дeнот нa фондацијаta Трифун Костовски“. Централен настан беше промоција на изданието и меморијална изложба на тема „ЖЕНАТА DE PROFUNDIS“ од акад. Томе Серафимовски.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk