Македонската академија на науките и уметностите и фондацијата „Трифун Костовски“ имаат чест да Ве поканат на традиционалното одбележување на

ДЕНОТ НА ФОНДАЦИЈАТА ТРИФУН КОСТОВСКИ

на кое ќе биде претставено нејзиното издание:

МИРОСЛАВ КРЛЕЖА
120 години од раѓањето
100 години од првото доаѓање во Македонија
.

Обраќања на:

акад. Томе Серафимовски, претседател на УО на Фондацијата

акад. Владо Камбовски, претседател на МАНУ

г. Трифун Костовски, основач на Фондацијата

акад. Влада Урошевиќ, промотор на изданието.

Фрагменти од книгата ќе читаат актерите:

Магдалена Ризова-Черних и
Борче Начев.

Коктел

На 12 мај (понеделник) 2014 година, во 12:00 часот

Свечена сала, МАНУ

Свечена покана за настанот.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk