Академик Предраг Пипер, член на Српската академија на науките и уметностите, избран за член на МАНУ надвор од работниот состав, одржа пристапно предавање на тема:  „За семантичката категорија простор во македонскиот јазик“.

Фотографии од настанот: