Во издание на МАНУ излезе од печат книгата „Словенски ракописи од Македонија во странски ракописни збирки X – XIX век“ на акад. Ѓорѓи Поп-Атанасов.