Во организација на НУ Националната галерија на Македонија, Министерството за култура на Република Македонија и Македонската академија на науките и уметностите, во Ликовниот салон на МАНУ беше отворена изложбата на уметникот Решат Амети по повод 25 години од неговото творештво.