МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТА И УМЕТНОСТИТЕ И УНГАРСКАТА АМБАСАДА

имаат чест да Ве поканат на

ИЗЛОЖБА  „HUNGARY at a GLANCE“

 на 10-ти АПРИЛ2014 година во 19 часот.

 

Во прилог на ова соопштение и официјалната покана.

 

invitation