ИНФОРМАЦИЈА ОД МАНУ

Не осврнувајќи се на неоснованите дисквалификации на претседателот на МАНУ и на самата институција, заради објективно информирање на јавноста, службата за информирање на Македонската академија на науките и уметностите го дава следново објаснување по повод соопштението објавено од Центарот за комуникации на ВМРО ДПМНЕ.

Бројчаникот кој го мери јавниот долг на Република Македонија изразен во апсолутни броеви, но и релативно во однос на бруто-домашниот производ на земјата, е изготвен во рамките на Центарот за компјутерски науки и информатички технологии при МАНУ, за потребите на нивните истражувања, и е објавен од страна на соработник на Центарот, без претходно да биде информирано раководството на МАНУ и раководителот на Центарот.

Бројчаникот, според тоа, не изразува официјални ставови на МАНУ.

Академијата и секој нејзин член, и понатаму остануваат отворени за информирање на јавноста за нивната работа.

                                                                                                                                                                    Секретаријатот на МАНУ

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk