На 3 април 2018 година, по повод смртта на акад. Цветан Грозданов, Македонската академија на науките и уметностите и Филозофскиот факултет во Скопје одржаат заедничка Комеморативната седница во Свечената сала на МАНУ.

Беседата на претседателот на МАНУ, акад. Таки Фити, на Комеморативната седница по повод смртта на акад. Цветан Грозданов може да ја погледнете: ТУКА

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk