Почитувани,

Истражувачкиот центар за културно наследство „Цветан Грозданов“, при Македонската академија на науките и уметностите има чест да Ве покани на

НАУЧЕН СОБИР
Охрид и Балканот, археолошки погледи

По повод 80-тиот роденден на академик Вера Битракова Грозданова

4-5 октомври 2019 г., Куќа Уранија, Охрид

Поканата и програмата за Научниот собир може да ги погледнете: ТУКА

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk