Ве известуваме дека во јуни, јули и август ќе се случува научната посета на МАНУ во вилата „Уранија“ во Охрид.

Програма за месец јуни/јули.

Програма за месец август

ЛИНГВИСТИЧКА РАБОТИЛНИЦА НА ИЦАЛ

Датум: 26 и 27 јуни 2014

Место: Вила „Уранија“ – Охирд, МАНУ

Лингвистичката работилница
Истражувачкиот центар за ареална лингвистика при МАНУ

Програма за работа – тука.

 

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk