Македонската академија на науки и уметности и Мисијата на ОБСЕ во Скопје,
Ве покануваат на

Националната конференција “Институционален одговор кон нетолеранцијата – дискриминација и криминал од омраза”.

14 ноември 2014 (петок), во 9,00 часот
во Македонската академија на науки и уметности, Скопје

Програма за настанот – тука.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk