Деновиве од печат излегоа неколку изданија на МАНУ:

Улогата на фискалната и на монетарната политика во стабилизацијата на економиите – Таки Фити

 

 

 

 

 

 

 


За и од Киро Глигоров: Зборник по повод 100-годишнината од раѓањето на првиот претседател на Република Македонија

 

 

 

 

 

 


Историските основи на Македонската академија на науките и уметностите по повод 50-годишнината од основањето – Блаже Ристовски

 

 

 

 

 

 

Геополитичката и геостратегиската положба на Република Македонија во услови на мигрантската и бегалска криза: Зборник на трудови од Конференцијата одржана на 21 март 2016 година

 

 

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk