Деновиве од печат излегоа неколку изданија на МАНУ:

Улогата на фискалната и на монетарната политика во стабилизацијата на економиите – Таки Фити

 

 

 

 

 

 

 


За и од Киро Глигоров: Зборник по повод 100-годишнината од раѓањето на првиот претседател на Република Македонија

 

 

 

 

 

 


Историските основи на Македонската академија на науките и уметностите по повод 50-годишнината од основањето – Блаже Ристовски

 

 

 

 

 

 

Геополитичката и геостратегиската положба на Република Македонија во услови на мигрантската и бегалска криза: Зборник на трудови од Конференцијата одржана на 21 март 2016 година