Д-р Димитар Ефремов, професор по хематологија и раководител на Одделението за молекуларна хематологија во ICGEB, Трст, Италија, избран за член на МАНУ надвор од работниот состав, одржа пристапно предавање на тема: „Нови приоди во третманот на хроничната лимфоцитна леукемија“.

 

Фотографии од настанот: