По повод завршувањето на проектот „Европските вредности во делата на македонските и бугарските писатели од XX век“, се одржа завршната промоција на заедничкиот зборник, објавен во 2015 година, под наслов: „Модернизмот во бугарската и во македонската литература“.

Фотографии од настанот: