На 5 март 2019 година, во организација на Истражувачкиот центар за културно наследство при Македонската академија на науките и уметностите и книгоиздателство Матица Македонска се одржа промоција на монографијата: Богородица Перивлепта (Свети Климент) во Охрид од академик Цветан Грозданов. Поздравно обраќање имаше акад. Таки Фити, претседател на МАНУ. Промотори беа г. г. Стефан, архиепископ охридски и македонски и на Јустинијана Прима, акад. Владо Камбовски, акад. Георги Старделов и д-р Сашо Цветковски.

Фотографии од настанот: