Во организација на Истражувачкиот центар за проучување на културното наследство при Македонската академија на науките и уметностите, во Изложбениот салон на МАНУ беше отворена изложбата „Портретите на Св. Климент Охридски во ликовната уметност на Македонија и на соседните земји“ (изборот го направи акад. Цветан Грозданов).

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk