Untitled logo

Почитувани,

Во рамките на соработката помеѓу Институтот „Макс ван дер Штул“ при УЈИЕ и Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при МАНУ, во периодот од 31.08 до 01.09.2017 ќе се одржи меѓународна научна конференција под наслов:

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И ЈАЗИЧЕН КОНТАКТ

Подетални информации може да погледнете: ТУКА