Почитувани,

МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
ИМА ЧЕСТ ДА ВЕ ПОКАНИ НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО
НА
ДЕНОТ НА АКАДЕМИЈАТА

11:00-11:15 ч.      РЕЧ НА АКАД. ТАКИ ФИТИ, претседател на МАНУ

11:15-11:40 ч.       ДОДЕЛУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРИЗНАНИЕ
                               „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ на годинашните добитници

Казимјера Марија (Мира) Солецка
пригоден говор на акад. Зузана Тополињска

Борислав Павловски
пригоден говор на акад. Витомир Митевски

Марија Бежановска
пригоден говор на акад. Луан Старова

11:40-12:30 ч.    ПРОМОЦИЈА НА ИЗДАНИЕТО
                              КАМБОВСКИ LIBER AMICORIUM КНИГА НА ПРИЈАТЕЛИ
                              СТУДИЈА ВО ЧЕСТ НА СЕДУМДЕСЕТ ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ
                              НА АКАДЕМИК ВЛАДО КАМБОВСКИ
                              (заедничко издание на МАНУ и Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје)

                             Промоцијата ќе ја отвори акад. Таки Фити, претседател на МАНУ

                             Промотори: акад. Георги Старделов
                                                       проф. д-р Горан Коевски

 

ПРИГОДЕН КОКТЕЛ

МАНУ (СВЕЧЕН ХОЛ И АМФИТЕАТАР НА МАНУ)
9 ОКТОМВРИ (СРЕДА) 2019 ГОДИНА, ВО 11 ЧАСОТ

Поканата за одбележувањето на Денот на академијата може да ја погледнете: ТУКА.