Во рамките на Месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA кои се одржуваат во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при Македонската академија на науките и уметностите, на 20 септември 2018 година, проф. д-р Виктор Фридман (Универзитет во Чикаго, САД) одржа предавање на тема: „БОГАТСТВОТО НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“

Фотографии од настанот: