На 17 јануари 2018 година, во рамките на континуираниот ангажман во следењето на состојбите во областите на знаењата, истражувањата и развојот во интерес на забрзана преобразба на македонското општество, Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ организираше научна и стручна расправа на тема „Новиот закон за високо образование и законското уредување на научноистражувачката и иновативната дејност“.

Извештајот за одржаната стручна расправа за Нацрт-Законот за високото образование може да го погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот: