Untitled logo

На 15 мај 2017 година, Центарот за стратегиски истражувања при Македонската академија на науките и уметностите и Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење организираа трибина:
„Претприемачкото образование во Република Македонија – проблеми и предизвици“.

Поканата и агендата за трибината може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk