Почитувани,

Ве покануваме на тематска јавна расправа по нацрт текстот на Стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна Македонија до 2040 и Извештајот за стратегиска оцена  на животната средина на нацрт Стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна Македонија до 2040 година организирана од страна на Министерството за економија, која ќе се одржи на 23.12.2019 година (понеделник) oд 10.00 до 12.00 часот во просториите на Македонска академија на науки и уметности.

Поканата за настанот може да ја погледнете тука.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk