На 10 април 2019 година во Амфитеатарот на МАНУ се одржа свечен собир по повод 110-годишнината од раѓањето на акад. Харалампие Поленаковиќ. Собирот го отвори акад. Таки Фити, претседател на МАНУ. Свои обраќања имаа, акад. Витомир Митевски, секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука, акад. Влада Урошевиќ, акад. Зузана Тополињска и акад. Катица Ќулавкова.

Фотографии од настанот: