Во организација на Македонската академија на науките и уметностите, Галеријата на Матица српска, Српската академија на науките и уметностите и Амбасадата на Република Србија во Република Македонија, во Галеријата на Македонската академија на науките и уметностите на 25 ноември 2016 (петок), се одржа свечено затворање на изложбата: Добровиќ, Шумановиќ, Коњовиќ, Шупут – ЕВРОПСКИ КОНТЕКСТИ.

Весна Буројевиќ, директорка на Галеријата на слики „Сава Шумановиќ“ во Шид, одржа предавање на тема: По патиштата на Сава Шумановиќ.

Официјалниот говор на Весна Буројевиќ, директорка на Галеријата на слики „Сава Шумановиќ“ во Шид може да го погледнете: ТУКА.

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk