Во рамките на Месечните лингвистички средби: COLLOQUIA LINGUISTICA на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика, акад. Зузана Тополињска одржа предавање на тема: Организација на семантичката и формалната структура на јазикот.

Фотографии од настанот: