Во организација на Истражувачкиот центар за проучување на културното наследство при Македонската академија на науките и уметностите, д-р Михаило Поповиќ, научен соработник на Институтот за проучување на средновековната историја при Австриската академија на науките, одржа предавање на тема: „Султанијата Мара и Македонија во XV век (според најнови истражувања)“.

Фотографии од настанот: