Почитувани,
Во рамките на Месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA, Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески” при МАНУ Ве поканува на предавање на проф. д-р Рајна Драгиќевиќ од Филолошкиот факултет при Универзитетот во Белград на тема:
СЕМАНТИКА И ДЕРИВАЦИЈА

Предавањето ќе се одржи на 5 декември 2019 (четврток)
во 12.00 часот во малите сали на МАНУ

Поканата за предавањето може да ја погледнете: ТУКА

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk