Почитувани,
Во рамките на Месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA, Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески” при МАНУ Ве поканува на предавање на проф. д-р Рајна Драгиќевиќ од Филолошкиот факултет при Универзитетот во Белград на тема:
СЕМАНТИКА И ДЕРИВАЦИЈА

Предавањето ќе се одржи на 5 декември 2019 (четврток)
во 12.00 часот во малите сали на МАНУ

Поканата за предавањето може да ја погледнете: ТУКА