На 11 април 2018 година, Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии при Македонската академија на науките и уметностите организираше предавање на тема: EPIGENETICS OF BRAIN DISORDERS – Biology and Bioinformatics од проф. д-р Fatemeh Haghighi (Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York).

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk